Versa Welzijn in de steigers

Versa Welzijn in de steigers

De uitdaging
Als je wereld om je heen verandert heb je twee mogelijkheden. Je probeert het tegen te houden of je kiest voor vernieuwing. Tot dat laatste heeft het Management Team van Versa Welzijn besloten. Een aantal wijzigingen in het overheidsbeleid raken de organisatie tot in de haarvaten. De beschikbare gelden voor welzijn worden steeds minder. Human Sources begeleidt en adviseert de bestuurder en het MT in dit proces. Er worden bosdagen georganiseerd om te komen tot een nieuwe strategie. Dat is het uitgangspunt voor de transformatie. We ontwikkelen met de bestuurder net het MT een transformatieplan dat Versa Welzijn slanker, slimmer en sterker in de nieuwe werkelijkheid moet positioneren.

Mobiliteitscentrum – Postkantoren

Mobiliteitscentrum – Postkantoren

Mobiliteitscentrum – Postkantoren

De uitdaging
Landelijke retailorganisatie gaat in 4 jaar alle locaties sluiten. 2000 medewerkers zullen hierdoor hun baan verliezen. De medewerkers dienen zo goed mogelijk ondersteund te worden in het vinden van ander werk. Hiervoor dient een mobiliteitscentrum opgezet te worden.

    De aanpak

  • Ontwikkelen strategisch plan
  • Opzetten mobiliteitsorganisatie met 10 mobiliteitscoaches die werken vanuit 5 locaties en proactief naar de medewerkers gaan
  • Ontwikkelen middelen (workshops, begeleidingsproces, materiaal, medewerkers, volgsysteem)

Het resultaat
Er wordt een landelijk dekkende mobiliteitsorganisatie opgezet, met eigen middelen en mobiliteitsproces. Mobiliteit gaat leven in de organisatie. Meerderheid van de medewerkers wacht ontslag niet af maar kiest ervoor om vrijwillig en vroegtijdig de organisatie te verlaten.

Project Baan zoekt Medewerker – PostNL

Project Baan zoekt Medewerker – PostNL

Project Baan zoekt Medewerker – PostNL

De uitdaging
Medewerkers van de marktleider op het gebied van logistiek stimuleren om vrijwillig het bedrijf te verlaten, terwijl arbeidsvoorwaarden beduidend beter zijn dan in vergelijkbare beroepen.

De aanpak

  • Analyse interesse gebieden medewerkers met de MobiliteitsMeter (enquetes) & Analyse arbeidsmarkt
  • Matching vraag en aanbod
  • Ontwikkelen media (Werkblad, Werksite)
  • Informeren, Enthousiasmeren, Activeren, Faciliteren
  • Groot aantal bijeenkomsten met medewerkers en werkgevers

Het resultaat
Bewustwording van de mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt. Medewerkers gaan weer in kansen denken. Meer dan 400 medewerkers stappen vrijwillig over van werk-naar-werk.

Management ontwikkeltraject – Zorgbalans

Management ontwikkeltraject – Zorgbalans

Management ontwikkeltraject – Zorgbalans

De uitdaging
De 40 teammanagers worden gedurende twee jaar begeleid in de transitie vanuit een nieuwe visie en missie. Deze strategie zal er toe leiden dat aan cliënten hoogwaardige diensten geleverd kunnen worden en medewerkers met plezier bij Zorgbalans werken.

De aanpak
In opdracht van de Raad van Bestuur wordt in samenwerking met het verantwoordelijk 1e lijnsmanagement een Ontwikkeltraject georganiseerd voor de 40 teammanagers. Iedere twee maanden wordt een onderwerp voorbereid wat resulteert in een tweedaagse training. In de tussenperiodes begeleiden wij tevens intervisie groepen waar we op actuele casuïstiek ingaan.

Het resultaat
Teammanagers leren denken in termen van “de nieuwe werkelijkheid”. Ze ontwikkelen een andere manier van (samen)werken en krijgen inhoudelijke kennis aangeboden op bedrijfsmatig vlak en recente ontwikkelingen.