Authentiek leiderschap – Price Waterhouse Coopers

Authentiek leiderschap – Price Waterhouse Coopers

Authentiek leiderschap

Om de volgende stap in je carrière te maken worden er andere eisen aan je gesteld. Een sterke businesscase is een vanzelfsprekendheid. Je gaat nadrukkelijker sturen op de processen en minder op de inhoud. Het coachend leidingeven, duurzame relaties aangaan met klanten, samenwerken met collega’s in een competitieve markt kan alleen vanuit jouw authentieke stijl. De vraag is hoe die stijl er voor jou uitziet en of dat voldoende toegevoegde waarde heeft voor de organisatie?

Ondersteund door assessments onder andere op het gebied van persoonlijkheid en emotionele intelligentie gaan we de verkenning aan. Aan de hand van actuele casuïstiek en het experimenteren met nieuw gedrag wordt een volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling gerealiseerd.

Meer sturen op persoonlijke impact – ABN AMRO

Meer sturen op persoonlijke impact – ABN AMRO

Meer sturen op persoonlijke impact

Aan de ene kant vind je de vrijheid die je krijgt van je leidinggevende prettig, aan de andere kant mis je de inspiratie van een ervaren leermeester.

De feedback van je medewerkers heeft je aan het denken gezet. De sfeer in het team is goed, de commercie en prestaties worden positief beoordeeld. Men ervaart ook een hoge werkdruk en weinig inspiratie. In een bepaald opzicht hetzelfde als wat jij mist bij je leidinggevende. Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel?

Je hebt de behoefte geuit om een meer complete manager te worden en jouw emotionele vaardigheden verder te willen ontwikkelen. Ook jouw organisatie sensitiviteit wil je onder de loep nemen.

Knagende ambitie – Financieel Dagblad

Knagende ambitie – Financieel Dagblad

Knagende ambitie

Je werkt met plezier en je wordt gewaardeerd door je collega’s. Toch borrelt er iets van binnen. Je wilt jezelf weer op de proef stellen, nieuwe uitdagingen aangaan en je grenzen verkennen. Je hebt het idee dat je nog niet je volle potentie hebt benut in je werk.

Je rationele en voorzichtige ambitie leidt tot realisme en het beperken van risico’s. Maar waarom eigenlijk? Waarom pak je niet door? Waarom steek je je nek niet uit? Vanwaar die onzekerheid?

Je wilt werken aan het creëren van meer zelfvertrouwen als het gaat om persoonlijke kwaliteiten en prestaties. Je geeft aan behoefte te hebben aan meer zicht op je innerlijke kompas, je persoonlijke missie. Dat zal je kunnen gebruiken om een volgende stap te zetten.