Intervisie: samen leren – Hoge School Zeeland

De uitdaging
Ter ondersteuning van de onderlinge samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen de 18 opleidingscoördinatoren is een intervisie cyclus georganiseerd. Eenmaal per maand komen de coördinatoren in groepen van 5 tot 8 personen bij elkaar voor een intervisie. We maken gebruik van het 10 stappenplan. Onder begeleiding van één van de professionals van Human Sources worden de sessies gehouden. De groep komt aan de hand van een vraaggerichte analyse techniek tot de krachten die het probleem in stand houden. Er worden praktische oplossingen gevonden. De volgende sessie begint met het verslag van de ervaringen de behandelde casus.

Gedragsvoorkeuren in de samenwerking – ADV-MR en Quint Consult

De uitdaging
Twee organisaties gaan samenwerken en er vormt zich één managementteam. Human Sources wordt gevraagd een verkenning van het nieuwe team te facilteren. Welke gedragsstijlen treffen we aan in het team? Hoe gedragen de teamleden zich onder druk? En waar kunnen ze elkaar versterken of aanvullen? Met behulp van de MDI gedragsanalyse worden de gedragsvoorkeuren van de managementleden in kaart gebracht. Een intensieve workshop brengt de gesprekken op gang aan de hand van ieders persoonlijke rapport. Een zogenaamd teamwiel laat zien waar de overlappingen en hiaten van het team liggen.

Hoogwaardige tandheelkundige zorg – Tandartsengroep

De uitdaging
De Tandartsengroep is een moderne praktijk waar de medewerkers streven naar het aanbieden van hoogwaardige tandheelkunde zorg. Het team is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en past de meest moderne technieken toe. Een aantal jaar geleden realiseerde de eigenaar/tandarts zich dat de hardware van de praktijk beter was geregeld dan de software. In samenwerking met Human Sources is er een programma ontwikkeld om de onderlinge samenwerking op een hoger plan te brengen. De tandartsen kunnen gebruik maken van individuele coaching. Eens per kwartaal is er een thema avond waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de emotionele en sociale vaardigheden, de communicatie naar patiënten, sturing en leidinggeven aan assistenten en het werken binnen een professionele praktijk cultuur.

Versa Welzijn in de steigers

De uitdaging
Als je wereld om je heen verandert heb je twee mogelijkheden. Je probeert het tegen te houden of je kiest voor vernieuwing. Tot dat laatste heeft het Management Team van Versa Welzijn besloten. Een aantal wijzigingen in het overheidsbeleid raken de organisatie tot in de haarvaten. De beschikbare gelden voor welzijn worden steeds minder. Human Sources begeleidt en adviseert de bestuurder en het MT in dit proces. Er worden bosdagen georganiseerd om te komen tot een nieuwe strategie. Dat is het uitgangspunt voor de transformatie. We ontwikkelen met de bestuurder net het MT een transformatieplan dat Versa Welzijn slanker, slimmer en sterker in de nieuwe werkelijkheid moet positioneren.

Akkie Muller

Steve Jobs spreekt terugkijkend op zijn carrière over “connecting the dots” . Daar herken ik me in. Ik heb vaak intuïtieve keuzes gemaakt, keuzes op basis van interesse of een kans die zich voordeed. Later begrijp je de logica daarvan. Mijn persoonlijke drijfveer is vooral sociaal. Mensen helpen. Geen wonder dat mijn eerste baan jongerenwerker in een Haags buurthuis was. Na twee jaar wilde ik meer gaan ondernemen. Dat vond ik bij Randstad Uitzendbureau. Mijn carrièreswitch naar het bedrijfsleven werd een succes doordat ik mijn mensgerichte benadering kon combineren met een ondernemende aanpak. En dat is nog steeds zo. Human Sources draait al meer dan 10 jaar op volle toeren. Steeds minder businessplan, minder strategie, maar meer passie en missie. Samen met onze klanten creëren en blijven bewegen. Voortgaan op de weg die onze stippen met elkaar verbindt.

Natasja Hallema

Als ze me vroeger hadden gevraagd wat ik wilde worden, had ik zeker niet mijn huidige beroep genoemd. Ik zou nu zeggen professioneel coach, maar voor diversiteitvraagstukken en talentmanagement mogen ze me ’s nachts ook wakker maken.
Na mijn afstuderen aan de universiteit Groningen ben ik als advocate aan de slag gegaan. Na twee jaar had ik behoefte aan verbreding en kon bij PWC aan beginnen als bedrijfsjurist van de ondernemingsraad. Ik raakte steeds meer geïnteresseerd in de menselijke kant van de organisatie: de eigen kracht van mensen versterken. Zo ontwikkelde ik mij van HR manager naar coaching. Ik heb de coachingsopleiding als “thuis komen” ervaren. Mijn manier van denken en werken is nu mijn core business geworden. En dat voelt heerlijk.